ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
210 2831180
Δωρεάν Παράδοση, Αθήνα - Πειραιάς Δωρεάν Παράδοση
Αθήνα - Πειραιάς

Προφίλ Αλουμινίου για τα Slat

Πηχάκι αρμού αλουμινίου
1,04 €
335 323, 335 324B_THUB6
2,35 €
335 320, 335 321B_THUB
2,64 €
335 327, 335 328B_THUB
2,90 €
335 316, 335 317B_THUB
3,75 €
335 313, 335 314B_THUB
5,66 €
335 334, 335 335B_THUB
5,67 €
335 341, 335 342B_THUB
8,12 €
Σύνδεσμος τελάρου
1,92 €
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς καμμία προειδοποίηση.
any_module
325 223_THUB
36,63 €
Χάρτης